Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 1,390

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 28» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Algemene Begraafplaats Roomeinde Kaper, Jan (I2813)
 
102 Algemene Begraafplaats Roomeinde Bekius, Trijntje (I2208)
 
103 Algemene begraafplaats Sneek van Slooten, Johanna (I1041)
 
104 Algemene begraafplaats Sneek, dienst in de Baptistenkerk te Sneek van der Heide, Jan (I516)
 
105 Algemene begraafplaats te Harlingen van der Weide, Nis (I797)
 
106 Algemene Begraafplaats Westduin
Ockenburgstraat, Den Haag (Ockenburg)
 
van der Heide, Feike (I289)
 
107 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan van Beusekom, Dirkje (I1752)
 
108 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen van der Heide, Hermanus (I440)
 
109 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Bakker, Pieter (I2538)
 
110 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen  van der Plaats, Wietske (I1542)
 
111 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen Gonggrijp, Harmen (I1543)
 
112 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Schuil, Atje (I2798)
 
113 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Bakker, Trijntje (I2542)
 
114 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Bakker, Jan (I2539)
 
115 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen  Bekius, Jan (I2203)
 
116 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Schroor, Lena (I2828)
 
117 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Scheepstra, Melle (I2794)
 
118 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bakker, W. (I2790)
 
119 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Kuipers, Maria Gerridina (I2795)
 
120 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Attema, P. (I2805)
 
121 Algemene Begraafplaats, Harlingerweg, Franeker (RK deel) Seerden, Hendrikus Jan (I431)
 
122 Algemene Begraafplaats, Vennootsweg 9343 TG Een
 
van Eerden, Anneke (I92)
 
123 Als soldaat niet teruggekeerd naar huis. In 1829 als vermist opgegeven. Hemminga, Aijso Aijses (I2202)
 
124 also found: Anne K. Mileham, Annie Catherine Esther (I5336)
 
125 Also listed as Vanderheite Vanderheite, Franklin Charles (I1677)
 
126 Amsterdam is niet zeker van der Heide, Jetske Donate (I595)
 
127 Ancestry Burials


VANDERHEITE, Donald; 1; North Tonawanda NY; Tonawanda News; 1944-1-5; ckalota
 
Vanderheite, Donald (I4733)
 
128 Ancestry Burials:

LINDBECK, Ruth N; 85; Mansfield OH; Wooster D-R; 2003-3-14; bostrock 
Ruth (I4656)
 
129 Annie schoot wed. Boekema
Oosterburen 7
9003LM Warten
Tel: 058 2551546 
Annie Schoot (I17)
 
130 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanderheide, A.A. (I121)
 
131 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zegel, A. (I108)
 
132 at a Hospice Care Unit Lindbeck, Robert Harry (I4608)
 
133 at Niagara Hospice House Vanderheite, Gerald E. (I4738)
 
134 Attestatie afgegeven 26-11-1780
Gerrit Klaases Kimswerd
Aukje Heyns Almenum
DTB 340 1696-1810.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1780
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Attestatie afgegeven 26 november 1780
Man: Gerrit Klaases, Kimswerd
Vrouw: Aukje Heyns, Almenum. 
Gezin F74
 
135 Avondwake 14 apr 2017, Clemenskerk, Hulsberg Seerden, Maria Louisa Francisca (I4304)
 
136 Ayso Johannes VAN HEMMINGA (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

PUBLICATION: Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), Vol. I, Naamlijst der Studenten. Onder redactie van mr. S.J. Fockema Andrea en drs. Th. J. Meijer. In opdracht van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden uitgegeven door T. Wever - Franeker; 1968. Book page 142, Album page 253: 10 Mar 1648 Aitso HEMMINGA, Beesterswaga Frisius, math

NOTE: See Lycklama Archives (in private hands). R.A. Friesland, EEE-5, folio 316 verso (Registrated 5 Feb 1691) 29 Dec 1689 Last Will of Aeiso van Hemminga, Old County Alderman from Friesland, in Beetsterzwaag, witnessed by Mr. Aeso Hayes, schoolservant in Beetsterzwaag. Transcription of part of this last will (marked 469): "Samen zijnde een duisent twee hondert Carolus guldens met de intressen van dien sedert de daten van dien ver op ten achteren sijnde. Met wijders preesentatie in gevalle de copers en proclamanten mochten comen aan te tonen dat zij deselve meerder mochten wesen uytgeschooten als 't geoffreerde, om het selve in continenti te willen ontvangen des blievende selfs recht om 't overige wederom te mogen genieten en vermits de copers en proclamanten met voorszeide preesentatie en oblatie niet tevreden sijn, soo ist dat welgodts Edele Here Retrahent weer beijde obligaties consigneert in handen van de Edele Bijsitter Oedsma onder welckers preesentatie, oblatie en respectieve consignatie de Edele Heer retrahent versoeckt ad judicatie in forma, opponerende sijn Edele hem wel expres wegens de waarneminge van de heer Dr. Iberius Lycklama, secretaris deser dele aandeel, alsmede de vrije waterlossinge door de voorige drie percelen voorts met sodane lasten, profijten in voegen de vercopers olderen het selve van Haring Jacobs erffgenamen nu alles in coop hebben becomen sonder anders. Gecogt van Juffrouw Hillegonda van Hemminga, echte huisvrouwe van de heer Augustinus Lycklama a Nijeholt, substituut secretaris van Opsterland, in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve, Juffrouw Haackien van Hemminga, Hiltie Boelens, huisvrouwe van Jacobus Sinnema, notaris publicus en mede practicyn voor den Gerechte Opsterland, Neeltie Boelens, echte huisvrouwe van de Heer Elias Wigerii, secretaris van Stellingwerf westeijnde in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve haare manne, de Heer Boelardus Boelens, old Luitenant van een compagnie cavallerie, Juffrouw Ypckien van Hemminga echte huisvrouwe van deselve gedaan" ...

NOTE: 10 Mar 1997 Letter from Gjalt Popma in Gorredijk: Vervolgens kwartierstaat Jacob van Otten: Nr.472. Ayso van Hemminga werd op 23.5.1632 in Beetsterzwaag geboren, hij was bijsitter bij het Gerecht van Opsterland en Gedeputeerde Staat van Friesland. Zoon Ayso (236) werd in onecht geboren bij Elisabeth Haijes

NOTE: Voor Genealogie Hemminga zie: Van Boelens Archief op Rijksarchief Friesland
 
Hemminga, Aijso Johannes (I2289)
 
137 Baukje is met een verkeers ongeluk om het leven gekomen. van der Heide, Baukje (I138)
 
138 Been S J Gossepalen 9
8604ED Sneek
Tel: 0515 413079
Gebeld op 03-01-2007
Email adres gegeven
positief 
van der Heide, Hennie (I1043)
 
139 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Beentje, H.S.E.M. (I427)
 
140 Begraafplaats Boskamp Assen Wielinga, Ype (I5850)
 
141 Begraafplaats Den en Rust Bunschoten, Johan Theodoor (I2005)
 
142 Begraafplaats Lindenhof Lolkema, Gerlofke (I2134)
 
143 Begraafplaats Lindenhof Hoogterp, Gerben (I2133)
 
144 Begraafplaats Musselkanaal Floralaan Jonker, Tjakiena Greta (I1941)
 
145 begraafplaats Wenum, Apeldoorn van der Heide, Heiltje (I411)
 
146 Begraafplaats Zorgvlied van der Toorren, Alida Maria Everdina (I2501)
 
147 Begrafenis: Westduin van der Heide, Albert (I53)
 
148 Begraven na een dienst in de Hervormde Goede Herderkerk, Troelstraweg 49, Leeuwarden de Vries, Helena (I414)
 
149 Begraven op Alg. begraafplaats Harlingen van der Heide, Trijntje (I968)
 
150 Begraven op De Nieuwe Ooster van der Plaats, Johannes (I5577)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 28» Volgende»