Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 1,377

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 28» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Algemene begraafplaats Sneek van Slooten, Johanna (I1041)
 
102 Algemene begraafplaats Sneek, dienst in de Baptistenkerk te Sneek van der Heide, Jan (I516)
 
103 Algemene begraafplaats te Harlingen van der Weide, Nis (I797)
 
104 Algemene Begraafplaats Westduin
Ockenburgstraat, Den Haag (Ockenburg)
 
van der Heide, Feike (I289)
 
105 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan van Beusekom, Dirkje (I1752)
 
106 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen  van der Plaats, Wietske (I1542)
 
107 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen Gonggrijp, Harmen (I1543)
 
108 Algemene Begraafplaats, Harlingerweg, Franeker (RK deel) Seerden, Hendrikus Jan (I431)
 
109 Algemene Begraafplaats, Vennootsweg 9343 TG Een
 
van Eerden, Anneke (I92)
 
110 Als soldaat niet teruggekeerd naar huis. In 1829 als vermist opgegeven. Hemminga, Aijso Aijses (I2202)
 
111 also found: Anne K. Mileham, Annie Catherine Esther (I5336)
 
112 Also listed as Vanderheite Vanderheite, Franklin Charles (I1677)
 
113 Amsterdam is niet zeker van der Heide, Jetske Donate (I595)
 
114 Ancestry Burials


VANDERHEITE, Donald; 1; North Tonawanda NY; Tonawanda News; 1944-1-5; ckalota
 
Vanderheite, Donald (I4733)
 
115 Ancestry Burials:

LINDBECK, Ruth N; 85; Mansfield OH; Wooster D-R; 2003-3-14; bostrock 
Ruth (I4656)
 
116 Annie schoot wed. Boekema
Oosterburen 7
9003LM Warten
Tel: 058 2551546 
Annie Schoot (I17)
 
117 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanderheide, A.A. (I121)
 
118 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zegel, A. (I108)
 
119 at a Hospice Care Unit Lindbeck, Robert Harry (I4608)
 
120 at Niagara Hospice House Vanderheite, Gerald E. (I4738)
 
121 Attestatie afgegeven 26-11-1780
Gerrit Klaases Kimswerd
Aukje Heyns Almenum
DTB 340 1696-1810.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1780
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Attestatie afgegeven 26 november 1780
Man: Gerrit Klaases, Kimswerd
Vrouw: Aukje Heyns, Almenum. 
Gezin F74
 
122 Avondwake 14 apr 2017, Clemenskerk, Hulsberg Seerden, Maria Louisa Francisca (I4304)
 
123 Ayso Johannes VAN HEMMINGA (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

PUBLICATION: Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), Vol. I, Naamlijst der Studenten. Onder redactie van mr. S.J. Fockema Andrea en drs. Th. J. Meijer. In opdracht van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden uitgegeven door T. Wever - Franeker; 1968. Book page 142, Album page 253: 10 Mar 1648 Aitso HEMMINGA, Beesterswaga Frisius, math

NOTE: See Lycklama Archives (in private hands). R.A. Friesland, EEE-5, folio 316 verso (Registrated 5 Feb 1691) 29 Dec 1689 Last Will of Aeiso van Hemminga, Old County Alderman from Friesland, in Beetsterzwaag, witnessed by Mr. Aeso Hayes, schoolservant in Beetsterzwaag. Transcription of part of this last will (marked 469): "Samen zijnde een duisent twee hondert Carolus guldens met de intressen van dien sedert de daten van dien ver op ten achteren sijnde. Met wijders preesentatie in gevalle de copers en proclamanten mochten comen aan te tonen dat zij deselve meerder mochten wesen uytgeschooten als 't geoffreerde, om het selve in continenti te willen ontvangen des blievende selfs recht om 't overige wederom te mogen genieten en vermits de copers en proclamanten met voorszeide preesentatie en oblatie niet tevreden sijn, soo ist dat welgodts Edele Here Retrahent weer beijde obligaties consigneert in handen van de Edele Bijsitter Oedsma onder welckers preesentatie, oblatie en respectieve consignatie de Edele Heer retrahent versoeckt ad judicatie in forma, opponerende sijn Edele hem wel expres wegens de waarneminge van de heer Dr. Iberius Lycklama, secretaris deser dele aandeel, alsmede de vrije waterlossinge door de voorige drie percelen voorts met sodane lasten, profijten in voegen de vercopers olderen het selve van Haring Jacobs erffgenamen nu alles in coop hebben becomen sonder anders. Gecogt van Juffrouw Hillegonda van Hemminga, echte huisvrouwe van de heer Augustinus Lycklama a Nijeholt, substituut secretaris van Opsterland, in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve, Juffrouw Haackien van Hemminga, Hiltie Boelens, huisvrouwe van Jacobus Sinnema, notaris publicus en mede practicyn voor den Gerechte Opsterland, Neeltie Boelens, echte huisvrouwe van de Heer Elias Wigerii, secretaris van Stellingwerf westeijnde in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve haare manne, de Heer Boelardus Boelens, old Luitenant van een compagnie cavallerie, Juffrouw Ypckien van Hemminga echte huisvrouwe van deselve gedaan" ...

NOTE: 10 Mar 1997 Letter from Gjalt Popma in Gorredijk: Vervolgens kwartierstaat Jacob van Otten: Nr.472. Ayso van Hemminga werd op 23.5.1632 in Beetsterzwaag geboren, hij was bijsitter bij het Gerecht van Opsterland en Gedeputeerde Staat van Friesland. Zoon Ayso (236) werd in onecht geboren bij Elisabeth Haijes

NOTE: Voor Genealogie Hemminga zie: Van Boelens Archief op Rijksarchief Friesland
 
Hemminga, Aijso Johannes (I2289)
 
124 Baukje is met een verkeers ongeluk om het leven gekomen. van der Heide, Baukje (I138)
 
125 Been S J Gossepalen 9
8604ED Sneek
Tel: 0515 413079
Gebeld op 03-01-2007
Email adres gegeven
positief 
van der Heide, Hennie (I1043)
 
126 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Beentje, H.S.E.M. (I427)
 
127 Begraafplaats Boskamp Assen Wielinga, Ype (I5850)
 
128 Begraafplaats Den en Rust Bunschoten, Johan Theodoor (I2005)
 
129 Begraafplaats Lindenhof Lolkema, Gerlofke (I2134)
 
130 Begraafplaats Lindenhof Hoogterp, Gerben (I2133)
 
131 Begraafplaats Musselkanaal Floralaan Jonker, Tjakiena Greta (I1941)
 
132 begraafplaats Wenum, Apeldoorn van der Heide, Heiltje (I411)
 
133 Begraafplaats Zorgvlied van der Toorren, Alida Maria Everdina (I2501)
 
134 Begrafenis: Westduin van der Heide, Albert (I53)
 
135 Begraven na een dienst in de Hervormde Goede Herderkerk, Troelstraweg 49, Leeuwarden de Vries, Helena (I414)
 
136 Begraven op Alg. begraafplaats Harlingen van der Heide, Trijntje (I968)
 
137 Begraven op De Nieuwe Ooster van der Plaats, Johannes (I5577)
 
138 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 1931. Nummer: F-C-12 van der Heide, Willem Sjoerd (I1017)
 
139 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door Bettie vd Zweep-Seerden van der Weide, Betje (I152)
 
140 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door mw. Boekema-Schoot
C-H-18 
van der Heide, Melle (I761)
 
141 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen samen met haar man Ulbe Posthuma. Grafrechten betaald tot 2010 door R. Posthuma. van der Heide, Trijntje (I958)
 
142 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
van der Heide, Harmanus (I398)
 
143 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
Dijkstra, Dirkje (I206)
 
144 begraven op het RK kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 2045 door Jan vd Heide(zoon)
D-C-13 
van der Heide, Melle (I763)
 
145 begraven op Washington Park Memorial Gardens Vanderheide, Jan (James) (I519)
 
146 Begraven te Washington Park Memorial Gardens Alkema, Trijntje (Tena) Gatzes (I1619)
 
147 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden.
Zij zijn daar beiden overleden. 
van der Heide, Joukje (I660)
 
148 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden. Vellinga, Pier (I816)
 
149 Berg, H G vd
Borgweg 87
9936 EL Farmsum
0596-618862
 
Leeraar, G.H. (I4704)
 
150 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, J. (I504)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 28» Volgende»