Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 1,424

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Algemene begraafplaats te Harlingen van der Weide, Nis (I797)
 
102 Algemene Begraafplaats Westduin
Ockenburgstraat, Den Haag (Ockenburg)
 
van der Heide, Feike (I289)
 
103 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen  van der Plaats, Wietske (I1542)
 
104 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen Gonggrijp, Harmen (I1543)
 
105 Algemene Begraafplaats, Harlingerweg, Franeker (RK deel) Seerden, Hendrikus Jan (I431)
 
106 Algemene Begraafplaats, Vennootsweg 9343 TG Een
 
van Eerden, Anneke (I92)
 
107 Als soldaat niet teruggekeerd naar huis. In 1829 als vermist opgegeven. Hemminga, Aijso Aijses (I2202)
 
108 also found: Anne K. Mileham, Annie Catherine Esther (I5336)
 
109 Also listed as Vanderheite Vanderheite, Franklin Charles (I1677)
 
110 Amsterdam is niet zeker van der Heide, Jetske Donate (I595)
 
111 Ancestry Burials


VANDERHEITE, Donald; 1; North Tonawanda NY; Tonawanda News; 1944-1-5; ckalota
 
Vanderheite, Donald (I4733)
 
112 Ancestry Burials:

LINDBECK, Ruth N; 85; Mansfield OH; Wooster D-R; 2003-3-14; bostrock 
Ruth (I4656)
 
113 Annie schoot wed. Boekema
Oosterburen 7
9003LM Warten
Tel: 058 2551546 
Annie Schoot (I17)
 
114 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanderheide, A.A. (I121)
 
115 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zegel, A. (I108)
 
116 at a Hospice Care Unit Lindbeck, Robert Harry (I4608)
 
117 Attestatie afgegeven 26-11-1780
Gerrit Klaases Kimswerd
Aukje Heyns Almenum
DTB 340 1696-1810.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1780
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Attestatie afgegeven 26 november 1780
Man: Gerrit Klaases, Kimswerd
Vrouw: Aukje Heyns, Almenum. 
Gezin F74
 
118 Avondwake 14 apr 2017, Clemenskerk, Hulsberg Seerden, Maria Louisa Francisca (I4304)
 
119 Ayso Johannes VAN HEMMINGA (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

PUBLICATION: Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), Vol. I, Naamlijst der Studenten. Onder redactie van mr. S.J. Fockema Andrea en drs. Th. J. Meijer. In opdracht van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden uitgegeven door T. Wever - Franeker; 1968. Book page 142, Album page 253: 10 Mar 1648 Aitso HEMMINGA, Beesterswaga Frisius, math

NOTE: See Lycklama Archives (in private hands). R.A. Friesland, EEE-5, folio 316 verso (Registrated 5 Feb 1691) 29 Dec 1689 Last Will of Aeiso van Hemminga, Old County Alderman from Friesland, in Beetsterzwaag, witnessed by Mr. Aeso Hayes, schoolservant in Beetsterzwaag. Transcription of part of this last will (marked 469): "Samen zijnde een duisent twee hondert Carolus guldens met de intressen van dien sedert de daten van dien ver op ten achteren sijnde. Met wijders preesentatie in gevalle de copers en proclamanten mochten comen aan te tonen dat zij deselve meerder mochten wesen uytgeschooten als 't geoffreerde, om het selve in continenti te willen ontvangen des blievende selfs recht om 't overige wederom te mogen genieten en vermits de copers en proclamanten met voorszeide preesentatie en oblatie niet tevreden sijn, soo ist dat welgodts Edele Here Retrahent weer beijde obligaties consigneert in handen van de Edele Bijsitter Oedsma onder welckers preesentatie, oblatie en respectieve consignatie de Edele Heer retrahent versoeckt ad judicatie in forma, opponerende sijn Edele hem wel expres wegens de waarneminge van de heer Dr. Iberius Lycklama, secretaris deser dele aandeel, alsmede de vrije waterlossinge door de voorige drie percelen voorts met sodane lasten, profijten in voegen de vercopers olderen het selve van Haring Jacobs erffgenamen nu alles in coop hebben becomen sonder anders. Gecogt van Juffrouw Hillegonda van Hemminga, echte huisvrouwe van de heer Augustinus Lycklama a Nijeholt, substituut secretaris van Opsterland, in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve, Juffrouw Haackien van Hemminga, Hiltie Boelens, huisvrouwe van Jacobus Sinnema, notaris publicus en mede practicyn voor den Gerechte Opsterland, Neeltie Boelens, echte huisvrouwe van de Heer Elias Wigerii, secretaris van Stellingwerf westeijnde in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve haare manne, de Heer Boelardus Boelens, old Luitenant van een compagnie cavallerie, Juffrouw Ypckien van Hemminga echte huisvrouwe van deselve gedaan" ...

NOTE: 10 Mar 1997 Letter from Gjalt Popma in Gorredijk: Vervolgens kwartierstaat Jacob van Otten: Nr.472. Ayso van Hemminga werd op 23.5.1632 in Beetsterzwaag geboren, hij was bijsitter bij het Gerecht van Opsterland en Gedeputeerde Staat van Friesland. Zoon Ayso (236) werd in onecht geboren bij Elisabeth Haijes

NOTE: Voor Genealogie Hemminga zie: Van Boelens Archief op Rijksarchief Friesland
 
Hemminga, Aijso Johannes (I2289)
 
120 Barradeel, dopen, geboortejaar 1747, doopjaar 1782
Dopeling: Jetske Ypes IJskam
Geboren op 7 oktober 1747 in Minnertsga
Gedoopt op belijdenis op 28 april 1782 in Pietersbierum
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: De dopeling is gehuwd met Pieter Jurjens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE IEPES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Pietersbierum, doop 1719-1812
Inventarisnr. : DTB 104
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 20-6-2006

 
Jetske Ypes (I1486)
 
121 Baukje is met een verkeers ongeluk om het leven gekomen. van der Heide, Baukje (I138)
 
122 Been S J Gossepalen 9
8604ED Sneek
Tel: 0515 413079
Gebeld op 03-01-2007
Email adres gegeven
positief 
van der Heide, Hennie (I1043)
 
123 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Beentje, H.S.E.M. (I427)
 
124 Begraafplaats Boskamp Assen Wielinga, Ype (I5850)
 
125 begraafplaats Den en Rust Bunschoten, Johan Theodoor (I2005)
 
126 Begraafplaats Lindenhof Lolkema, Gerlofke (I2134)
 
127 Begraafplaats Musselkanaal Floralaan Jonker, Tjakiena Greta (I1941)
 
128 begraafplaats Wenum, Apeldoorn van der Heide, Heiltje (I411)
 
129 Begraafplaats Zorgvlied van der Toorren, Alida Maria Everdina (I2501)
 
130 Begraasfplaats Lindenhof Hoogterp, Gerben (I2133)
 
131 Begrafenis: Westduin van der Heide, Albert (I53)
 
132 Begraven 12-12-1769 Leermens
Overledene N.n.
Geslacht v
Relatie Tomas Pieters
Bron Begraafboek Leermens 1735-1805
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 255, folio 9  
Hantje Harms (I4926)
 
133 Begraven 22-10-1765 Leermens
Overledene Jan Klasen Ebes
Geslacht m
Relatie Hantje
Bron Begraafboek Leermens 1735-1805
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 255, folio 9
 
Ebes, Jan Claesen (I4928)
 
134 Begraven na een dienst in de Hervormde Goede Herderkerk, Troelstraweg 49, Leeuwarden de Vries, Helena (I414)
 
135 Begraven op Alg. begraafplaats Harlingen van der Heide, Trijntje (I968)
 
136 Begraven op De Nieuwe Ooster van der Plaats, Johannes (I5577)
 
137 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 1931. Nummer: F-C-12 van der Heide, Willem Sjoerd (I1017)
 
138 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door Bettie vd Zweep-Seerden van der Weide, Betje (I152)
 
139 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door mw. Boekema-Schoot
C-H-18 
van der Heide, Melle (I761)
 
140 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen samen met haar man Ulbe Posthuma. Grafrechten betaald tot 2010 door R. Posthuma. van der Heide, Trijntje (I958)
 
141 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
van der Heide, Harmanus (I398)
 
142 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
Dijkstra, Dirkje (I206)
 
143 begraven op het RK kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 2045 door Jan vd Heide(zoon)
D-C-13 
van der Heide, Melle (I763)
 
144 begraven op Washington Park Memorial Gardens Vanderheide, Jan (James) (I519)
 
145 Begraven te Washington Park Memorial Gardens Alkema, Trijntje (Tena) Gatzes (I1619)
 
146 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden.
Zij zijn daar beiden overleden. 
van der Heide, Joukje (I660)
 
147 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden. Vellinga, Pier (I816)
 
148 Berg, H G vd
Borgweg 87
9936 EL Farmsum
0596-618862
 
Leeraar, G.H. (I4704)
 
149 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, J. (I504)
 
150 beroep in 1828 dienstmeid
stamboom blz. 9 
de Wit, Grytje Feddes (I394)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»