Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 1,430

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zegel, A. (I108)
 
102 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lindbeck, R.H. (I4608)
 
103 Attestatie afgegeven 26-11-1780
Gerrit Klaases Kimswerd
Aukje Heyns Almenum
DTB 340 1696-1810.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1780
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Attestatie afgegeven 26 november 1780
Man: Gerrit Klaases, Kimswerd
Vrouw: Aukje Heyns, Almenum. 
Gezin F74
 
104 Avondwake 14 apr 2017, Clemenskerk, Hulsberg Seerden, Marie-Louise Francisca (I4304)
 
105 Ayso Johannes VAN HEMMINGA (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

PUBLICATION: Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), Vol. I, Naamlijst der Studenten. Onder redactie van mr. S.J. Fockema Andrea en drs. Th. J. Meijer. In opdracht van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden uitgegeven door T. Wever - Franeker; 1968. Book page 142, Album page 253: 10 Mar 1648 Aitso HEMMINGA, Beesterswaga Frisius, math

NOTE: See Lycklama Archives (in private hands). R.A. Friesland, EEE-5, folio 316 verso (Registrated 5 Feb 1691) 29 Dec 1689 Last Will of Aeiso van Hemminga, Old County Alderman from Friesland, in Beetsterzwaag, witnessed by Mr. Aeso Hayes, schoolservant in Beetsterzwaag. Transcription of part of this last will (marked 469): "Samen zijnde een duisent twee hondert Carolus guldens met de intressen van dien sedert de daten van dien ver op ten achteren sijnde. Met wijders preesentatie in gevalle de copers en proclamanten mochten comen aan te tonen dat zij deselve meerder mochten wesen uytgeschooten als 't geoffreerde, om het selve in continenti te willen ontvangen des blievende selfs recht om 't overige wederom te mogen genieten en vermits de copers en proclamanten met voorszeide preesentatie en oblatie niet tevreden sijn, soo ist dat welgodts Edele Here Retrahent weer beijde obligaties consigneert in handen van de Edele Bijsitter Oedsma onder welckers preesentatie, oblatie en respectieve consignatie de Edele Heer retrahent versoeckt ad judicatie in forma, opponerende sijn Edele hem wel expres wegens de waarneminge van de heer Dr. Iberius Lycklama, secretaris deser dele aandeel, alsmede de vrije waterlossinge door de voorige drie percelen voorts met sodane lasten, profijten in voegen de vercopers olderen het selve van Haring Jacobs erffgenamen nu alles in coop hebben becomen sonder anders. Gecogt van Juffrouw Hillegonda van Hemminga, echte huisvrouwe van de heer Augustinus Lycklama a Nijeholt, substituut secretaris van Opsterland, in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve, Juffrouw Haackien van Hemminga, Hiltie Boelens, huisvrouwe van Jacobus Sinnema, notaris publicus en mede practicyn voor den Gerechte Opsterland, Neeltie Boelens, echte huisvrouwe van de Heer Elias Wigerii, secretaris van Stellingwerf westeijnde in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve haare manne, de Heer Boelardus Boelens, old Luitenant van een compagnie cavallerie, Juffrouw Ypckien van Hemminga echte huisvrouwe van deselve gedaan" ...

NOTE: 10 Mar 1997 Letter from Gjalt Popma in Gorredijk: Vervolgens kwartierstaat Jacob van Otten: Nr.472. Ayso van Hemminga werd op 23.5.1632 in Beetsterzwaag geboren, hij was bijsitter bij het Gerecht van Opsterland en Gedeputeerde Staat van Friesland. Zoon Ayso (236) werd in onecht geboren bij Elisabeth Haijes

NOTE: Voor Genealogie Hemminga zie: Van Boelens Archief op Rijksarchief Friesland
 
Hemminga, Aijso Johannes (I2289)
 
106 Barradeel, dopen, geboortejaar 1747, doopjaar 1782
Dopeling: Jetske Ypes IJskam
Geboren op 7 oktober 1747 in Minnertsga
Gedoopt op belijdenis op 28 april 1782 in Pietersbierum
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: De dopeling is gehuwd met Pieter Jurjens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE IEPES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Pietersbierum, doop 1719-1812
Inventarisnr. : DTB 104
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 20-6-2006

 
Jetske Ypes (I1486)
 
107 Baukje is met een verkeers ongeluk om het leven gekomen. van der Heide, Baukje (I138)
 
108 Been S J Gossepalen 9
8604ED Sneek
Tel: 0515 413079
Gebeld op 03-01-2007
Email adres gegeven
positief 
van der Heide, Hennie (I1043)
 
109 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Beentje, H.S.E.M. (I427)
 
110 Begraafplaats Boskamp Assen Wielinga, Ype (I5850)
 
111 begraafplaats Den en Rust Bunschoten, Johan Theodoor (I2005)
 
112 Begraafplaats Lindenhof Lolkema, Gerlofke (I2134)
 
113 Begraafplaats Musselkanaal Floralaan Jonker, Tjakiena Greta (I1941)
 
114 begraafplaats Wenum, Apeldoorn van der Heide, Heiltje (I411)
 
115 Begraasfplaats Lindenhof Hoogterp, Gerben (I2133)
 
116 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, A. (I53)
 
117 Begraven 12-12-1769 Leermens
Overledene N.n.
Geslacht v
Relatie Tomas Pieters
Bron Begraafboek Leermens 1735-1805
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 255, folio 9  
Hantje Harms (I4926)
 
118 Begraven 22-10-1765 Leermens
Overledene Jan Klasen Ebes
Geslacht m
Relatie Hantje
Bron Begraafboek Leermens 1735-1805
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 255, folio 9
 
Ebes, Jan Claesen (I4928)
 
119 Begraven na een dienst in de Hervormde Goede Herderkerk, Troelstraweg 49, Leeuwarden de Vries, Helena (I414)
 
120 Begraven op Alg. begraafplaats Harlingen van der Heide, Trijntje (I968)
 
121 Begraven op De Nieuwe Ooster van der Plaats, Johannes (I5577)
 
122 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 1931. Nummer: F-C-12 van der Heide, Willem Sjoerd (I1017)
 
123 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door Bettie vd Zweep-Seerden van der Weide, Betje (I152)
 
124 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door mw. Boekema-Schoot
C-H-18 
van der Heide, Melle (I761)
 
125 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen samen met haar man Ulbe Posthuma. Grafrechten betaald tot 2010 door R. Posthuma. van der Heide, Trijntje (I958)
 
126 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
van der Heide, Harmanus (I398)
 
127 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
Dijkstra, Dirkje (I206)
 
128 begraven op het RK kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 2045 door Jan vd Heide(zoon)
D-C-13 
van der Heide, Melle (I763)
 
129 begraven op Washington Park Memorial Gardens Vanderheide, Jan (James) (I519)
 
130 Begraven te Washington Park Memorial Gardens Alkema, Trijntje (Tena) Gatzes (I1619)
 
131 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden.
Zij zijn daar beiden overleden. 
van der Heide, Joukje (I660)
 
132 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden. Vellinga, Pier (I816)
 
133 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Leeraar, G. (I4704)
 
134 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, J. (I504)
 
135 beroep in 1828 dienstmeid
stamboom blz. 9 
de Wit, Grytje Feddes (I394)
 
136 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Koster, B. (I1596)
 
137 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Beusekom, P.G. (I1514)
 
138 Bevolking Harlingen
Geeske van der Heide
geb: 28 januari 1890
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907 
Vanderheide, Geeske (Grace) (I346)
 
139 Bevolking Harlingen
Trijntje van der Heide
geb: 31 januari 1903
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907 
Vanderheide, Trijntje (Tena) (I957)
 
140 Bevolkingsregister Leeuwarden:
http://hcl-genealogie.pictura-dp.nl/index2.php?Itemid=2&option=com_genealogie&task=register_bron&tenant=hcl&id=648363&entiteit=akte&persoon_id=1068388 
Gezin F1263930040
 
141 Bevolkingsregister Leeuwarden:
http://hcl-genealogie.pictura-dp.nl/index2.php?Itemid=2&option=com_genealogie&task=register_bron&tenant=hcl&id=651158&entiteit=akte&persoon_id=1080267 
Gezin F1263930041
 
142 bij Albert vd H. Wijk E nr.100 Harlingen van der Heide, Gerrit (I361)
 
143 Bij de crematie is het correspondentieadres Havenplein 16, 8861 XD Harlingen. van der Heide, Eeuwe (I233)
 
144 Bij de feiten klopt iets niet ,
misschien is H-99 spinhuisstraat 1
Spinhuisstraat 1 komt meer voor bij de fam. v.d. Heide
zie bij Corrie Tramper 
van der Heide, Jan (I511)
 
145 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1168088293
 
146 Bij haar staat een verkeerde naam in het stamboomboek J. Lemstra ipv J Boersma van der Heide, Trijntje (I968)
 
147 Bij het CBG is geen persoonskaart van Jan aanwezig. Dit betekent dat hij zeer waarschijnlijk is overleden in het buitenland. Dit wordt gestaafd door zijn familie, die zegt dat hij na te hebben gevaren in Oost-Indië nooit is teruggekeerd. Zij hebben nooit meer iets vernomen. In de marine-archieven komt Jan echter niet voor. Zijn broer wel. van der Heide, Jan (I513)
 
148 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1168088316
 
149 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, R.A. (I851)
 
150 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Tolsma, H. (I4565)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»