Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 301 t/m 350 van 1,390

      «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
301 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, D.E. (I195)
 
302 dienst R.K. Sint Michaëlkerk te Harlingen vooraf Wierda, Riemke Sijtske Theresia (I845)
 
303 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Dijkstra, H. (I1377)
 
304 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F204
 
305 dit is familie van anneke scheepstra uit midlum van der Heide, Melle (I766)
 
306 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Boomstra, S. (I888)
 
307 diverse lidmaten waaruit blijkt dat zij getrouwd zijn. Echter geen huwelijksakte.  Gezin F1168087468
 
308 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1126038439
 
309 Dochter Maria wordt 7 maanden na het sluiten van het huwelijk geboren; overlijdt ruim twee maanden later van der Heyde, Pieter Johannes (I825)
 
310 dochter van de procureur-generaal van het hof van Friesland van Gell, Anna (I1802)
 
311 dochter van Johannes Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leijker. de Vries, Grietje (I386)
 
312 dochter van Johannes Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leijker. de Vries, Jetske (I590)
 
313 dochter van Johannis Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leyker. de Vries, Geertruida (I339)
 
314 dochter van Johannis Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leyker. de Vries, Geertruida (I340)
 
315 dochter van Johannis Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leyker. de Vries, Klaske (I687)
 
316 Doet een erflating aan May en Frits Willem van Oppen Miedema, Maaike (I710)
 
317 Doop 01-01-1692 Midwolde

Dopeling: N.N.
Geslacht: v
Woonplaats:

Vader: Asingh
Moeder:
Getuige:

Opmerkingen doopdag, -maand en -naam niet aangetekend, doop 1692

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 30 
Jeltje Azings (I587)
 
318 Doop 14-08-1692, Midwolde
Dopeling: Jannes
Geslacht: m
Geboorteplaats: Midwolde
Geboortedatum
Vader: Eeuwe Jannes
Moeder
Getuige
Opmerkingen
Bron: Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 30 
Johannes (Jannes) Eeuwes (I634)
 
319 Doop 23-09-1736, Midwolde

Dopeling: Everdina
Geslacht: v
Geboorteplaats: Leek
Geboortedatum

Vader: Jannes Eeuwes
Moeder: Gesina Derks
Getuige

Opmerkingen

Bron: Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB: (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 89 
Everdina J(oh)annes (I1758)
 
320 Doop 31-05-1733, Midwolde

Dopeling: Everdina
Geslacht: v
Geboorteplaats: Leek
Geboortedatum

Vader: Jannes Eeuwes
Moeder: Gesina Derks
Getuige

Opmerkingen

Bron: Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB: (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 87 
Everdina J(oh)annes (I1757)
 
321 Doop vinden. Ouders grondig checken!  Aafke Douwes (I1611)
 
322 Doopboek begint bij 1674, dus tussenliggende dopen niet gevonden. Gezin F1168088284
 
323 door ds. Schuiring, de echtgenoot van haar oma Taetske. Hemminga, Hillegonda Aijsos (I2160)
 
324 Draagt in 1823 een schuld van fam. Oolgaard over aan haar broer Jan.  van der Heide, Froukijn Eeuwes (I319)
 
325 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, J.H. (I549)
 
326 Een artikel over Willem Pompstra in de LC 19-12-1970
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/page.do?code=LC&id=LC-19701219-019&aid=LC-19701219-19003 
Pompstra, Willem (I5380)
 
327 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bergsma, H. (I403)
 
328 Eerder onderzoek van Albert van der Heide ging uit van de hypothese vader Johannes (Jannes) Eeuwes x moeder Jeltje Azings (zie http://stamboomvanderheide.nl/getperson.php?personID=I634&tree=VanderHeide). Nader onderzoek en uitwerking van hun kinderen lijkt te wijzen op een andere hypothese: de ouders die hier staan vermeld. Ook de vernoemingen van de kleinkinderen kloppen bij dit ouderpaar 100%. Eventueel DNA onderzoek kan uitsluitsel geven.  Eeuwe Johannes (I236)
 
329 eerst getrouwd met de handschoen wegens militaire dienst
later in Suriname getrouwd voor de gemeente 
Gezin F843
 
330 Eeuwe Jannes wordt in 1686 vermeld als lidmaat van de kerk.

De volgende hypothesen zijn nog niet bevestigd:

- hij heeft een broer Douwe Jannes. Deze Douwe trouwt op 17 maart 1689 te Midwolde met Boukje (?) Peters, weduwe van Willem Harmens. Op 11 januari 1691 wordt hun zoon Peter gedoopt

- Eeuwe en Gretie krijgen in 1692 al een zoon Jannes; deze zou dan jong (vóór 1696) overleden zijn

- [n.a.v. het onderzoek van Gerrit van der Heide] Deze Eeuwe Jannes is niet de vader van Jannes Eeuwes; de vader is Eeuwe Fokkes, die gehuwd is met Anje Frerickx; als dat zo zou zijn, dan is zijn broer Bonne (van wie Gerrit een uitgewerkte stamboom heeft gemaakt)

[ahe] 
Eeuwe Jannes (I234)
 
331 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Scheepstra, S. (I5955)
 
332 Elisabeth Hayes (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

NOTE: Elisabeth had een halfbroer Herman Hayes [info 20 Feb 1999 given to submitter at a meeting of the Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy]
 
Elisabeth Haijes (I2290)
 
333 Elmlawn Cemetery Vanderheid, William J. (I1678)
 
334 Elmlawn Cemetery Vanderheid, Ann Katherine (I4744)
 
335 Elmlawn Cemetery, Tonawanda Rockenbrock, Lilian Ruth (I4745)
 
336 Elmlawn Cemetery, Tonawanda, NY Vanderheid, John Edward (I1679)
 
337 Eltham Crematorium van der Heide, Dorathea (I217)
 
338 Emmen, geboorteakte, 4 september 1893, aktenr. 462

Kind: Alida Agatha Ligthart, geboren te Weerdingermarke(Emmen) op 02-09-1893, dochter van
Lieuwe Ligthart, beroep: timmerman; oud: 37 jaren en
Maria Johanna van der Zee, beroep: zonder.  
Ligthart, Alida Agatha (I1420)
 
339 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1263930018
 
340 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F847
 
341 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F677
 
342 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F793
 
343 Enkele bevindingen uit scheepstijdingen vanaf de eerste vermelding in de monsterrol van Delfzijl (kranten.kb.nl=delpher.nl; WH = Weeke Harhuis)

*Delfzijl, 31 juli 1879, WH, Zoutman, Grangem. (vertrokken)
*Memel, 12 nov 1879, WH, Zoutman, Sunderl. (binnengekomen)
*Bolderaa, 19 sept. WH, Zoutman, Sunderl. (vertrokken)
*Memel, 12 sep 1879, WH, Zoutman, Shields. (vertrokken)
*Tonsberg 31 dec 1879 Het lek alhier binnengeloopen schip Weeke Harhuis zal vermoedelijk de lading moeten lossen.
*Maassluis, 30 jun 1880, WH, Zoutman, Riga (vertrokken)
*Delfzijl, 15 aug 1880, WH, Zoutman, Riga(binnengekomen)

In de monsterrollen van Delfzijl d.d. 20-08-1880 wordt Jan niet meer genoemd als kok (hij komt helemaal niet meer voor op dit schip en ook niet in de Monsterrollen op deze site). Hij zal dus ergens afgemonsterd zijn.  
van der Heide, Jan (I513)
 
344 Er is een boek geschreven door een schoonzoon van Jan, genaamd "They Came to America: A First Generation American Writes about Her Friesian Parents and Their Families"

Ale Harmens Slump was born 23 December 1889 in Echten, Friesland, Netherlands. His parents were Harmen Jans Slump (1847-1902) and Pietje Koenen (1851-1905). He emigrated in 1911. He married Baudina Hillena Teves, daughter of Jan Teves (1854-1913) and Maartje Schuttinga (1854-1904). He changed his name to Allen Herman Stumpf in 1935 when he was naturalized. They lived in Michigan and California.

Zie google books:
https://books.google.nl/books/about/They_Came_to_America.html?id=yzH1nQEACAAJ&redir_esc=y
 
Teves, Jan (I540)
 
345 Er is een memorie van successie bekend van Slooten, Mayke Thomas (I758)
 
346 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F755
 
347 Er overlijdt in Londen een Trijntje van Oppen in 1885, maar zij wordt vermeld als zijnde 40 jaar oud. Dit is (dus) tante Trijntje Miedema (*1844) die getrouwd is met haar zwager toen deze weduwe werd. van Oppen, Trijntje (I1997)
 
348 er volgt op die datum een zus Elisabeth. Vandaar deze conclusie. van der Heyde, Elisabeth (I1567)
 
349 Er waren twee kinderen Gezin F642
 
350 er woont een Jelle Bekius in midlum van der Heide, Berber (I146)
 

      «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28» Volgende»