Trijn Saeckes Herjuwsma

Vrouwelijk ca. 1512 - na 1573  (~ 61 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Trijn Saeckes Herjuwsma 
  Geboren ca. 1512  Beets(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  • probably Beets, not sure
  Geslacht Vrouwelijk 
  Overleden na apr 1573 
  Persoon-ID I4795  VanderHeide
  Laatst gewijzigd op 5 jun 2011 

  Vader Saecke her Juwsma,   geb. ca. 1480, Ferwerd, Ferwerderadeel(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. na 1532, Oudega, Smallingerland(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 53 jaar) 
  Moeder Weemel,   geb. ca. 1482 
  Getrouwd ca. 1505 
  Gezins-ID F1168088422  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Syerck Arents,   geb. ca. 1511,   ovl. vóór 1550, Oudega, Smallingerland(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 38 jaar) 
  Aantekeningen 
  • http://members.home.nl/woudwise/Kopie%20van%20gteyensorigineel.htm

   Uit het huwelijk van Sierck Arents en Trijn Saeckes Herjuwsma (in ieder geval, volgorde niet duidelijk):

   1. Arent Siercks.

   Hij is slechts n keer aangetroffen: in de nalatenschap van Sjoerd Siercks komt namelijk onder de debiteuren voor: ?Belangende d?obligatien van Joest Jeroensz ende Arent Sijrcxz blieuen ongedeelt als onwis gereeckent?.

   2. Saecke Siercks, (= III).

   3. Mr. Sjoerd Siercks, burgemeester en rentmeester van de stad Harlingen (1582-1587), overl. tussen 29 oktober en 6 november 1587, trouwt Etcke Dircksdr, overl. na 14 febr. 1594, dochter van Dirck Lieuwes.[49]

   Bij de Personele Impositie van Harlingen staat Sjoerd Siercks genoteerd voor 3 cg.[50]

   In september 1577 is Sjoerd Sierks, burger van Harlingen, eiser in een tweetal zaken in de Harlinger rechterlijke archieven tegen een zekere Jan Ydes.[51]

   Op 14 juni 1581 is Sjoerd Siercks, burger van Harlingen, eiser in een zaak voor het Hof van Friesland versus Gosse Andringa, ?deurwaarder van desen hove?. Gosse wordt veroordeeld tot betaling van 20 gulden en de bijkomende kosten.[52]

   Niet lang daarna is een akte opgemaakt, waarin voor het eerst sprake is van Sjoerd Siercks als burgemeester en rentmeester van Harlingen: op 10 mei 1582 wordt namelijk een borgstelling geregistreerd voor Sjoerd Siercks en Sierck Siercks Posthumus Meylema uit Oosterend voor Ysck Pijters, n van de aannemers van de fortificatie van Dokkum, dat deze na vrijlating het door hem aangenomen werk zal voltooien. Alle genoemden ondertekenen de akte.[53]

   Sjoerd Siercks is uiteraard uit hoofde van zijn functie regelmatig terug te vinden in de gerechtelijke stukken van Harlingen en ook in de archieven van de Staten van Friesland komt hij een aantal malen voor.[54] Daarnaast komt Sjoerd in het Charterboek gedurende de periode van 1582 tot 1586 voor, als vertegenwoordiger van Harlingen of de steden van Friesland.[55]

   Het overlijden van Sjoerd Siercks moet zeer schielijk zijn geweest.

   Op 29 oktober 1587 leeft hij nog, want dan sluit hij met een zekere Jelger Feytsma een obligatie af.[56] Zeer kort daarop is hij overleden, want op 6 november 1587 wordt Berent Piers te Beetsterzwaag op verzoek van Etcke Dircks aangesteld tot voogd over haar weeskinderen bij wijlen Sjoerd Siercks. Berent wil dat zijn broer Sierck Piers ook voogd wordt.[57] Op 9 januari 1588 wordt Rienck Aedes op verzoek van grootvader Dirck Lieuwes aangesteld tot voogd, naast Berent en Sierck Piers, over de weeskinderen van Sjoerd Siercks en Etcke Dircksdr.[58]

   De hier genoemde Rienck Aedes is dan burger van Harlingen, maar een directe familierelatie met Etcke Dircksdr of haar vader heb ik niet kunnen ontwaren.[59]

   Op 19 januari 1588 regelen Berent en Sierck Piers en Rienck Aedes als voogden over de weeskinderen van Sjoerd Siercks, burgemeester en rentmeester van Harlingen, een scheiding van het bezit tussen de weduwe, Etcke Dircksdr, en haar kinderen. Etcke wordt dan bijgestaan door haar vader, Dirck Lieuwes, en haar zwager Dominicus Annes.[60] Die laatste man blijkt getrouwd met een zus van Etcke, Margarieta Dircksdr.[61] Overeengekomen wordt onder meer, dat de kinderen van vadersgoed 2600 cg. zal worden uitgekeerd. De inbreng van Etcke bij het huwelijk was 433 cg. aan ?gerede penningen? plus twee kamers in haar vaders steeg, met ?twee brieuen op d?selve camers holdende, ?t elcke ter somma van veertich gouden guldens?. Haar worden die twee kamers toegescheiden en onder meer een vordering op haar vader, Dirck Lieuwes. De kinderen krijgen het huis binnen Harlingen plus een hele stapel vorderingen. Bij die hele rits aanspraken is onder meer een obligatie op Dirck Lieuwes, de vader van Etcke, en Juffrouw Tiets Haersma. Onduidelijk is overigens wel, of Tiets Haersma ook de moeder is van Etcke Dircksdr. Tiets is zeer zeker de vrouw van Dirck Lieuwes geweest. Dat blijkt op 8 april 1589 uit de Leeuwarder ?Aestimatieboeken?, wanneer als inventarisant de overleden Dirck Lieuwes en zijn echtgenote, Tiets Haersma genoemd worden.[62] Interessant voor de lijn van het verhaal zijn ook de volgende vermeldingen in de akte. Volgens eindafrekening van de voogdij zijn de kinderen van wijlen Saecke Siercks (= III, zie hieronder) ruim 190 cg. schuldig.[63] Onverdeeld blijven onder andere een vordering op Arent Siercks en n op Aucke Piers. Aardig om op te merken is, dat Etcke Dircksdr voorziet in haar levensonderhoud door de verkoop van garen en dergelijke. Er is onder meer herhaaldelijk sprake van ?scheringe? en ?gaern?; ze krijgt althans minstens 38 pond van dat materiaal (bewerkt en onbewerkt) toegewezen. Het roerend goed, inclusief liggend geld, heeft een waarde van ongeveer 1264 cg. De in- en uitschulden kunnen tegen elkaar weggestreept worden. Etcke zal enige ?tepelschulden als brouwer, backer ende anders? voor haar rekening nemen. Van de boeken mag Etcke ?d?oude bibel ende ?t geestelicke Lietboeck? houden, terwijl de voogden het psalmboek met de grammatica toebedeeld krijgen. De kinderen krijgen verder vier zilveren bekers met twee lepels, maar moeder Etcke houdt ze nog wel onder haar beheer.

   Etcke Dircksdr, te Harlingen, komt in 1590 twee keer voor in de quaclappen van het Hof van Friesland.[64] Bij de eerste van die twee vermeldingen, op 13 februari, komen Etcke en haar zus, Margarieta Dircksdr, samen voor met een zekere Vietoor (of Victor) Lieuwes, de voogd van Geertje Harmens, als erfgenamen van hun vader, Dirck Lieuwes. In 1597 zal mr. Douwe Annes in zijn hoedanigheid van voogd over Geertke Hermensdr bij decreet een plaats met huizing verkopen aan De Laenen te Harlingen met Douwe Annes en Margrieta Dircksdr als belenders ten noorden.[65] Koper wordt uiteindelijk Sierck Sjoerds goltsmit met een finaal bod van 275 gg.[66]

   Uit mr. Sjoerd Siercks en een onbekende vrouw:

   1. Sicke Sjoerds, overl. na 19 okt. 1588.

   De naam van de moeder van Sicke is onbekend. In de hierboven beschreven verdeling tussen Etcke Dircksdr en haar kinderen is wel sprake van de vermelding van een proces tegen de erfgenamen van een zekere Sicke Doedes. Een interessante voornaam in deze context, maar meer dan dat valt er hier echter niet uit te halen.

   Op 19 oktober 1588 treedt dominee Johannes Sprenger op als curator over Sicke Sjoerds. De laatste is een natuurlijke zoon (dat wil dus zeggen: in onecht) van Sjoerd Siercks, in leven burgemeester van Harlingen. De gedaagden zijn dan Berent en Sierck Pierszonen als ooms van de echte weeskinderen van Sjoerd Siercks.[67]

   Uit het huwelijk van mr. Sjoerd Siercks en Etcke Dircksdr[68]:

   2. Sierck Sjoerds, overl. na 17 april 1597, ondertrouwt Leeuwarden 14 febr. 1594 Lywke Lywedr Hania.

   Bij zijn ondertrouw wordt Sierck Sjoerds gesterkt met zijn oom, Aucke Piers, en verder is er consent van zijn moeder, Etcke Dircksdr. De bruid, Lywke, mr. Lywe Haniadr, treedt aan met consent van haar oom en curator, Wybe Hania.[69]

   Sierck Sjoerds is werkzaam als goudsmid te Harlingen.[70] Hij wordt meester in 1595 en hij staat voor het laatst geboekstaafd in 1597.[71]
  Kinderen 
  +1. Saecke Syercks Sickma van Teijen,   geb. ca. 1530, Oudega, Smallingerland(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. jul 1579-mar 1582, Beetsterzwaag(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 52 jaar)
   2. Aerndt Syercks,   geb. ca. 1532, Oudega, Smallingerland(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   3. Syuert Syercks,   geb. ca. 1534, Oudega, Smallingerland(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 29 okt 1587-6 nov 1587, Harlingen(FR) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 53 jaar)
  Laatst gewijzigd op 26 feb 2013 
  Gezins-ID F1168088420  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Pier Tiesses,   geb. ca. 1532,   ovl. na mrt 1572  (Leeftijd ~ 40 jaar) 
  Getrouwd 1550-1558 
  Aantekeningen 
  • http://members.home.nl/woudwise/Kopie%20van%20gteyensorigineel.htm

   Uit het huwelijk van Pier Tiesses en Trijn Saeckes Herjuwsma (in ieder geval, volgorde niet duidelijk):

   1. Tiesse Piers, te Harlingen, overl. vr 15 okt. 1586, trouwt Syouck Boyens, overl. na 24 maart 1590.

   Tiesse Piers komt al in 1574 voor in de rechterlijke archieven van Harlingen.[72] Hij staat in 1579 ook vermeld bij de personele impositie van die stad.[73] Op 15 oktober 1586 zijn een zekere Jan Piebes en Berent Piers curatoren over Simcke Tiesses, het nagelaten kind van Tiesse Piers en Syouck Boyens. Ook aanwezig is dan Sierck Piers, als oom van het weeskind.[74] In 1590 komen Syouck Boyens en Berent en Sierck Piers (de beide broers dan als curator over Semck Tiesses) samen voor in een rechtszaak bij het Hof van Friesland.[75]

   2. Berent Piers, boer te Beetsterzwaag, overl. Beetsterzwaag vr 9 aug. 1599.

   Op 6 november 1587 wordt Berent Piers, woonachtig te Beetsterzwaag, op verzoek van Etcke Dircksdr aangesteld tot voogd over haar weeskinderen bij wijlen Sjoerd Siercks. Berent verlangt echter wel, dat zijn broer, Sierck Piers, dan ook voogd wordt.[76] Berent Piers duikt verder enkele keren op in de rechterlijke archieven van de grietenij Opsterland.[77]

   Hij komt in 1590 ook twee keer voor bij het Hof van Friesland.[78] In de eerste akte is hij curator over Semck Tiesses, waarbij sprake is van haar voorgenomen huwelijk met een zekere Taeckle Wopckes, zoon van Wopcke Taeckles, te Harlingen, in leven gehuwd met Tryncke.[79]

   In die akte treden verder aan: Sierck Piers, te Harlingen, en Aucke Piers, te Leeuwarden, voor zichzelf, en als volmacht van Berent Piers en ook als voormond over Semck Tiesses ?wesende alle drie oomen van gemelde Semck?. Berent Piers is overleden vr 9 augustus 1599, want op die dag wordt er een inventaris opgemaakt in zijn sterfhuis. Aanwezig zijn onder meer Aucke Piers en Sierck Saeckes als ?naeste vrunden? en ook present zijn de twee oudste kinderen, van wie Pier Berents ook ondertekent.[80] Klaarblijkelijk heeft Berent Piers in zijn leven niet bijzonder goed geboerd, want de akte beperkt zich voornamelijk tot een opsomming van huismannengereedschap en er zijn eigenlijk geen uitgebreide bezittingen voorhanden.[81]

   3. Sierck Piers, burger te Harlingen, overl. na 1592.[82]

   Op 19 oktober 1588 treedt dominee Johannes Sprenger op als curator over Sicke Sjoerds, zoon van Sjoerd Siercks, in leven burgemeester van Harlingen, contra Berent en Sierck Pierszonen als ooms van de eerste weeskinderen van Sjoerd Siercks.[83]

   4. Aucke Piers, geboren te Beetsterzwaag, overl. na 9 aug. 1599, vanaf 1581 burger te Leeuwarden, trouwt vr 17 mei 1587 Aecht Nannings, dochter van Nanninck Abbes en Trijn Pieters.[84]

   Bij zijn inschrijving als burger van Leeuwarden wordt als geboorteplaats van Aucke Piers Beetsterzwaag opgegeven.[85] Aucke Piers is op 9 augustus 1599 present bij de inventarisatie in het sterfhuis van zijn overleden broer, Berent Piers.

   5. Frouck Piersdr, overl. vr 1592, trouwt Watse Jans.

   In 1592 wordt Sierck Piers, burger van Harlingen, broer van wijlen Frouck Piersdr, aangesteld tot voogd over haar kinderen bij Watse Jans.[86] De wezen krijgen ruim 350 cg. uitgekeerd van moedersgoed. Er is verder een onzekere vordering van 50 cg. op Berent Piers als voogd over de kinderen van wijlen Sjoerd Siercks.
  Laatst gewijzigd op 26 feb 2013 
  Gezins-ID F1263929931  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - ca. 1512 - Beets(FR) Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth