Burgerlijke Stand gemeente Dokkum, huwelijkenBron informatie