Burgerlijke Stand gemeente Herwen en Aerdt, overlijdensBron informatie