Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 1,434

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Algemene Begraafplaats Oosterland Otten, Gees (I2545)
 
102 Algemene begraafplaats rondom de Michaelskerk, Kerkweg 22,
1779 GG Oosterland 
Jorna, Wouter (I1727)
 
103 Algemene begraafplaats rondom de Michaelskerk, Kerkweg 22,
1779 GG Oosterland 
Jorna, Sjouke (I908)
 
104 Algemene begraafplaats rondom de Michaelskerk, Kerkweg 22,
1779 GG Oosterland 
Jorna, Jacob (I1728)
 
105 Algemene begraafplaats rondom de Michaelskerk, Kerkweg 22,
1779 GG Oosterland 
van der Heide, Trijntje (I959)
 
106 Algemene Begraafplaats Roomeinde Kaper, Jan (I2813)
 
107 Algemene Begraafplaats Roomeinde Bekius, Trijntje (I2208)
 
108 Algemene begraafplaats Sneek van Slooten, Johanna (I1041)
 
109 Algemene begraafplaats Sneek, dienst in de Baptistenkerk te Sneek van der Heide, Jan (I516)
 
110 Algemene begraafplaats te Harlingen van der Weide, Nis (I797)
 
111 Algemene Begraafplaats Westduin
Ockenburgstraat, Den Haag (Ockenburg)
 
van der Heide, Feike (I289)
 
112 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan van Beusekom, Dirkje (I1752)
 
113 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan 1 van der Wijk, Wiebe (I985)
 
114 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan 1 van der Heide, Ymkje (I1023)
 
115 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen van der Heide, Hermanus (I440)
 
116 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Bakker, Pieter (I2538)
 
117 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen  van der Plaats, Wietske (I1542)
 
118 Algemene begraafplaats, begraafplaatslaan, Harlingen Gonggrijp, Harmen (I1543)
 
119 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Schuil, Atje (I2798)
 
120 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Bakker, Trijntje (I2542)
 
121 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Bakker, Jan (I2539)
 
122 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen  Bekius, Jan (I2203)
 
123 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Schroor, Lena (I2828)
 
124 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Scheepstra, Melle (I2794)
 
125 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Bakker, Willem (I2790)
 
126 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Kuipers, Maria Gerridina (I2795)
 
127 Algemene Begraafplaats, Begraafplaatslaan, Harlingen Attema, Pietje (I2805)
 
128 Algemene Begraafplaats, Harlingerweg, Franeker (RK deel) Seerden, Hendrikus Jan (I431)
 
129 Algemene Begraafplaats, Vennootsweg 9343 TG Een
 
van Eerden, Anneke (I92)
 
130 Als soldaat niet teruggekeerd naar huis. In 1829 als vermist opgegeven. Hemminga, Aijso Aijses (I2202)
 
131 also found: Anne K. Mileham, Annie Catherine Esther (I5336)
 
132 Also listed as Vanderheite Vanderheite, Franklin Charles (I1677)
 
133 Amsterdam is niet zeker van der Heide, Jetske Donate (I595)
 
134 Ancestry Burials


VANDERHEITE, Donald; 1; North Tonawanda NY; Tonawanda News; 1944-1-5; ckalota
 
Vanderheite, Donald (I4733)
 
135 Ancestry Burials:

LINDBECK, Ruth N; 85; Mansfield OH; Wooster D-R; 2003-3-14; bostrock 
Ruth (I4656)
 
136 Annie schoot wed. Boekema
Oosterburen 7
9003LM Warten
Tel: 058 2551546 
Annie Schoot (I17)
 
137 Arie A Vanderheide
6525 Clover Ln
Jenison, MI 49428-9335
(616) 457-2143 
Vander Heide, Arie Albert (I121)
 
138 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zegel, A. (I108)
 
139 at a Hospice Care Unit Lindbeck, Robert Harry (I4608)
 
140 at Niagara Hospice House Vanderheite, Gerald E. (I4738)
 
141 Attestatie afgegeven 26-11-1780
Gerrit Klaases Kimswerd
Aukje Heyns Almenum
DTB 340 1696-1810.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1780
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Attestatie afgegeven 26 november 1780
Man: Gerrit Klaases, Kimswerd
Vrouw: Aukje Heyns, Almenum. 
Gezin F74
 
142 Avondwake 14 apr 2017, Clemenskerk, Hulsberg Seerden, Maria Louisa Francisca (I4304)
 
143 Ayso Johannes VAN HEMMINGA (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

PUBLICATION: Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), Vol. I, Naamlijst der Studenten. Onder redactie van mr. S.J. Fockema Andrea en drs. Th. J. Meijer. In opdracht van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden uitgegeven door T. Wever - Franeker; 1968. Book page 142, Album page 253: 10 Mar 1648 Aitso HEMMINGA, Beesterswaga Frisius, math

NOTE: See Lycklama Archives (in private hands). R.A. Friesland, EEE-5, folio 316 verso (Registrated 5 Feb 1691) 29 Dec 1689 Last Will of Aeiso van Hemminga, Old County Alderman from Friesland, in Beetsterzwaag, witnessed by Mr. Aeso Hayes, schoolservant in Beetsterzwaag. Transcription of part of this last will (marked 469): "Samen zijnde een duisent twee hondert Carolus guldens met de intressen van dien sedert de daten van dien ver op ten achteren sijnde. Met wijders preesentatie in gevalle de copers en proclamanten mochten comen aan te tonen dat zij deselve meerder mochten wesen uytgeschooten als 't geoffreerde, om het selve in continenti te willen ontvangen des blievende selfs recht om 't overige wederom te mogen genieten en vermits de copers en proclamanten met voorszeide preesentatie en oblatie niet tevreden sijn, soo ist dat welgodts Edele Here Retrahent weer beijde obligaties consigneert in handen van de Edele Bijsitter Oedsma onder welckers preesentatie, oblatie en respectieve consignatie de Edele Heer retrahent versoeckt ad judicatie in forma, opponerende sijn Edele hem wel expres wegens de waarneminge van de heer Dr. Iberius Lycklama, secretaris deser dele aandeel, alsmede de vrije waterlossinge door de voorige drie percelen voorts met sodane lasten, profijten in voegen de vercopers olderen het selve van Haring Jacobs erffgenamen nu alles in coop hebben becomen sonder anders. Gecogt van Juffrouw Hillegonda van Hemminga, echte huisvrouwe van de heer Augustinus Lycklama a Nijeholt, substituut secretaris van Opsterland, in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve, Juffrouw Haackien van Hemminga, Hiltie Boelens, huisvrouwe van Jacobus Sinnema, notaris publicus en mede practicyn voor den Gerechte Opsterland, Neeltie Boelens, echte huisvrouwe van de Heer Elias Wigerii, secretaris van Stellingwerf westeijnde in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve haare manne, de Heer Boelardus Boelens, old Luitenant van een compagnie cavallerie, Juffrouw Ypckien van Hemminga echte huisvrouwe van deselve gedaan" ...

NOTE: 10 Mar 1997 Letter from Gjalt Popma in Gorredijk: Vervolgens kwartierstaat Jacob van Otten: Nr.472. Ayso van Hemminga werd op 23.5.1632 in Beetsterzwaag geboren, hij was bijsitter bij het Gerecht van Opsterland en Gedeputeerde Staat van Friesland. Zoon Ayso (236) werd in onecht geboren bij Elisabeth Haijes

NOTE: Voor Genealogie Hemminga zie: Van Boelens Archief op Rijksarchief Friesland
 
Hemminga, Aijso Johannes (I2289)
 
144 Baukje is met een verkeers ongeluk om het leven gekomen. van der Heide, Baukje (I138)
 
145 Been S J Gossepalen 9
8604ED Sneek
Tel: 0515 413079
Gebeld op 03-01-2007
Email adres gegeven
positief 
van der Heide, Hennie (I1043)
 
146 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Beentje, H.S.E.M. (I427)
 
147 Begraafplaats Boskamp Assen Wielinga, Ype (I5850)
 
148 Begraafplaats De Nieuwe Noorder (Buikslotermeerdijk 83 1025WH Amsterdam) Spelde, Wiebe Marinus (I2829)
 
149 Begraafplaats Den en Rust Bunschoten, Johan Theodoor (I2005)
 
150 Begraafplaats Lindenhof Lolkema, Gerlofke (I2134)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»