Deel Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 1,500

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 22:00u. de Vries, Jacoba (I502)
 
52 23 mar 1870
30 mar 1870 (church) 
Gezin: Frits Willems van Oppen / Trijntje Miedema (F641)
 
53 257 1 juni 1552; Jochem Teyesz verkoopt aan heer Pieter van Dekema met zijne consorten zekere 18 roeden veens, gelegen te Wyngaedorp, 't einde van de zathe daar Roloff Wyckers op woont, beginnende boven de Leidijk en strekkende zuidwaarts tot in de veenscheiding aldaar, met de grond, Roloff Sygers op de ooster- en Aebele Teyens op de westerzijde, iedere roede voor 5½ goudgulden. Met consent van Focko Teyensz, grietman en de bijzitters van Opsterland, van 1 juli 1552. Originelen, ieder met een opgedrukt zegel; achterop nr. 243.  Jochem Teyes (I2758)
 
54 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanderheid, V.W. (I2675)
 
55 3 kinderen. Gezin: Hans Wilhelm Cloesters / Angelika Daamen (F1263929884)
 
56 3e zoon is onzeker. Uit mail gehaald van Friesland genealogy, maar niks terug te vinden in LC.  Gezin: Catherines Katje / Trijntje Boelens (F1263930040)
 
57 5116 Loma Verde
Oceanside, CA 92056-6450
(760) 758-7353
Associated people: Judith A Vanderheide
 
Vanderheide, Fredric Arthur (I4619)
 
58 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanderheide, R.C. (I4620)
 
59 6 kinderen Gezin: Feike Reitsma / Elisabeth Anna van der Veen (F999)
 
60 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Pompl (I4315)
 
61 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Roodenburg, N. (I2779)
 
62 7:00 vander Heide, Thomas Petrus (I5480)
 
63 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Boerhaave, J.J. (I5569)
 
64 90 Edze Johannes Ruytenbergh, boer, born in G.Opende circa 1630, died in
Noordwijk (Gr.) after 1681, aged at least 51 years.
Ach R8-94, dd 18-4-1681, verkoping tussen Ebeltje Rintses te Noordwijk en
Lysbethje Rintses, hvr. van Edze Rutenburgh, tesamen erfgen. van w. Popke
Durks
He was married circa 1655, at the age of approximately 25 to
91 Lysbeth Rinses (aged approximately 22 years), born in Noordwijk (Gr.)
circa 1633, died there after 1681, aged at least 48 years.
From this marriage:
- Grietje Edzes Ruytenbergh, born in G.Opende circa 1660, see 45.
(Michel Dalstra, 11 Nov 1999) 
Ruijtenbergh, Edze Johannes (I2801)
 
65 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, N.A. (I1056)
 
66 Aaltje Johannes van der Heide woonde in 1839 op Schritzen 144, wijk F; van 1851 tot 1860 op Schritzen 135 en 138; vertrok op 21 mei 1869 naar Engelum van der Heyde, Aaltje Johannes (I29)
 
67 Aangenomen als lidmaat van de kerk van Beetsterzwaag op 6 februari 1701. Lycklama à Nijeholt, Rinske (I1816)
 
68 Aangenomen familienaam 1811
IJskamp, Harmanus, Harlingen
Mairie Harlingen, fol. 150.
IJskamp, Harmanus, Harlingen
Mairie Harlingen, fol. 150 
IJskamp, Harmanus Jurjens (I401)
 
69 Aangenomen kind. Veen, Hans (I397)
 
70 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide (I1075)
 
71 aangezien Taeke betaalt en het niet zijn zoon en dochter betreft, betreft dit vermoedelijk Dijke. Echter de ouders van Taeke zijn ook nog kandidaten Dieke Johannes (I5268)
 
72 Aangifte wordt gedaan door de vroedvrouw Grietje Johannes oud 70 jaar. De moeder was toen 46 jaar oud. Deze Grietje is tevens de grootmoeder van Trijntje. Lijker, Trijntje (I950)
 
73 Aangiftedatum 9 oktober 1819, blad nr. 102
Geertje de Jong, geboren 7 oktober 1819
dochter van Fedde de Jong en Jeltje Abes de Jong. 
de Jong, Geertje (I330)
 
74 Aantekening in de familiebijbel: "Ayso Licklama sicktarus oover opsterlandt, oover leeden old in sijn drie en dertichste jaer aen de geele sickte" Lycklama à Nijeholt, Ayzo (I1820)
 
75 According to the Social Security Death Index, a Mary L. Vanderheid, born 30 sep 1921, deceased in the state NY. Probably this is our Mary Vanderheid-Dent.  Dent, Mary (I4454)
 
76 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Wiegman, E.M. (I269)
 
77 Adopted at birth Cocco, Christina Marie (I4952)
 
78 Adopted at birth Cocco, Anthony James (I4953)
 
79 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Cocco, J.S. (I4954)
 
80 adopted in Aug 1992. Cocco, Joseph Dominic (I4955)
 
81 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, G. (I393)
 
82 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, H.P. (I448)
 
83 afkomstig van Kalkar-Appeldorn Bossman (I4992)
 
84 Afscheidsdienst Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, Leeuwarden Seerden, Hendrikus Jacobus (I2248)
 
85 Afscheidsmis in de H. Lambertuskerk te Drunen (13.30u.). Crematie te Crematorium Maaslanden (Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen-Nieuwkuijk). de Munnik, Ton (I1222)
 
86 Aiso Ypey koopt een huis in 1802; geboortig van Dragten, het burgerrecht dezer stede verleend, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. de Waard, en de gerechtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 25 apr 1793. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-159, sjouwer, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805  Ypeij, Ayse Dirks (I2566)
 
87 akte no. 74 Gezin: Jan van der Heide / Betje van der Weide (F88)
 
88 Akte van rectificatie Harlingen, 1895
Aangiftedatum 23 februari 1895, akte nr. 58
Johannes Jelgerhuis Swildens, geboren 26 april 1856
N.B. Akte van rectificatie bij K.B. d.d. 19 januari 1895,
waarbij familienaam wordt veranderd van "Swildens" in
"Jelgerhuis Swildens"; ouders niet vermeld 
Jelgerhuis Swildens, Johannes (I1224)
 
89 Akte van rectificatie Smallingerland, 1895
Aangiftedatum 7 maart 1895, akte nr. 67
Engelina Jacoba Jelgerhuis Swildens, geboren 30 juli 1860
Dochter van Jouke Jelgerhuis Swildens en Grietje van der
Heide
N.B. Akte van rectificatie bij K.B. d.d. 19 januari 1895,
waarbij familienaam kind wordt veranderd van "Swildens" in
"Jelgerhuis Swildens"; ouders niet vermeld in de akte 
Jelgerhuis Swildens, Engelina Jacoba (I272)
 
90 Akte van rectificatie Smallingerland, 1895
Aangiftedatum 7 maart 1895, akte nr. 67
Trijntje Jelgerhuis Swildens, geboren 20 februari 1863
Dochter van Jouke Jelgerhuis Swildens en Grietje van der
Heide
N.B. Akte van rectificatie bij K.B. d.d. 19 januari 1895,
waarbij familienaam kind wordt veranderd van "Swildens" in
"Jelgerhuis Swildens"; ouders niet vermeld in de akte 
Jelgerhuis Swildens, Trijntje (I970)
 
91 aktenummer 362 Bruggink, Reindert (I5097)
 
92 Aldert (Albert) SMITH, fabriekwerker te Ulrum, geboren op 12?05?1875 te Harlingen, overleden op 23?10?1939 te Grand Rapids, MI USA op 64?jarige leeftijd. Emigreerde in 1910 naar USA. Aankomst New York 18?10?1910 a.b. SS Rijndam. Zij vestigden zich in Grand Rapids, MI. Hij woonde voor zijn huwelijk in bij zuster Neeltje Smith en echtgenoot Harmannus Zeef.
Gehuwd op 23?jarige leeftijd op 11?02?1899 te Ulrum met Martje (Martha) OOSTERHUIS, 23 jaar oud, geboren op 08?01?1876 te Ulrum, overleden op 25?08?1972 te Grand Rapids, MI USA op 96?jarige leeftijd, begraven op 28?08?1972 te Grand Rapids, MI USA, Greenwood Cemetery. Aankomst New York aan boord SS Noordam 30?9?1912. Dochter van Ebertus OOSTERHUIS, Wagenaar, voerman te Ulrum, en Johanna Catharina NANNENBERG (Nanninga), Dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas SMITH (zie IV.25 op blz. 1).
2. Oegerdina (Berdine) SMITH, geboren circa 1906 te Nederland. In oktober 2002 still alive and well, alleen is ze doof, volgens Thomas Smith.
3. Ebertus (Bert) SMITH, geboren voor 1910 te Nederland.
4. Johan (John) SMITH, geboren voor 1910 te Nederland.
5. Albert James SMITH (zie IV.30 op blz. 1). 
Smith, Aldert(Albert) (I1067)
 
93 Alg. Begraafplaats (Rooms-Katholieke deel?) Seerden, Sjoerd (I1423)
 
94 Algemene begraafplaats van der Kooi, Sjoerd (I4555)
 
95 Algemene begraafplaats Gonggrijp, Trijntje (I1140)
 
96 Algemene Begraafplaats van der Heide, Marinis (I749)
 
97 Algemene Begraafplaats (oorlogsgraven) van der Heide, Jan Hendrik (I1571)
 
98 Algemene begraafplaats Abbekerk (nieuw) van der Heide, Hermanus Jan (I452)
 
99 Algemene begraafplaats Abbekerk (nieuw) van der Heide, Jetske Donate (I595)
 
100 Algemene begraafplaats Abbekerk (nieuw) de Vries, Geertje (I332)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»