Gezin: Johannes Petrus Matthijssen / Anna Kerkhoven (F361)

getr. 17 jul 1828


Gezinsinformatie    |    PDF

 • Echtgenoot | Mannelijk
  Johannes Petrus Matthijssen

  Geboren  26 dec 1801  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden  8 jan 1843  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Begraven     
  Getrouwd  17 jul 1828  [1]  Harlingen(FR)  [1] Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Type  civil 
  Vader  Pieter Mathysen | F180 Gezinsblad 
  Moeder  Froukijn Eeuwes van der Heide | F180 Gezinsblad 

  Echtgenote | Vrouwelijk
  Anna Kerkhoven

  Geboren  29 jul 1806  Harlingen(FR) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Gedoopt  17 aug 1806  Harlingen(FR) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden  24 jan 1891  Rijswijk(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Begraven     
  Vader  Jacob Pieters Kerkhoven | F252 Gezinsblad 
  Moeder  Janke Eeuwes van der Heyde | F252 Gezinsblad 

  Kind 1 | Vrouwelijk
  Frederica Johanna Matthijssen

  Geboren  31 mei 1829  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden  22 apr 1830  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Begraven     

  Kind 2 | Vrouwelijk
  Alida Adriana Matthijssen

  Geboren  4 mei 1830  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden     
  Begraven     

  Kind 3 | Mannelijk
  Cornelis Matthijssen

  Geboren  14 dec 1831  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden  31 dec 1831  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Begraven     

  Kind 4 | Mannelijk
  + Jan Jacobus Mathijssen

  Geboren  22 dec 1832  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden  5 mei 1897  Dodewaard(GL) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Begraven     
  Partner  Gerritje Van Reeden | F625 
  Getrouwd     

  Kind 5 | Mannelijk
  Jacobus Johannes Matthijssen

  Geboren  7 aug 1840  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden  3 okt 1840  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Begraven     

  Kind 6 | Vrouwelijk
  Johanna Petronella Matthijssen

  Geboren  ca. 1843  Den Haag(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Overleden  20 apr 1912  Rijswijk(ZH) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Begraven     

 • Bronnen 
  1. [S4210] BS gemeente Harlingen, huwelijken, gemeente Harlingen, (allefriezen.nl), https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/2e1c5273-c008-4058-5b37-0d6c83afa40e?person=9c3c7d87-d627-14bf-250b-a5c39979eab3 (Betrouwbaarheid: 3), 28 aug 2018.
   In het jaar Een duizend acht honderd achttentwintig, den Zeventienden der maand July des voormiddags ten twaalf uren; zijn voor ons Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Harlingen, Provincie Vriesland, gecompareerd de heer Johannes Petrus Matthijssen, oud zes en twintig Jaren, ambtenaar bij het Ministerie van Marine en koloniŽn, geboren en wonende te 's Gravenhage, meerderjarige zoon van Pieter Matthijssen, in leven Commis bij het Ministerie vornoemd, overleden te 's Gravenhage den tienden augustus agtienhonderd twee en twintig, blijkens doodextract van den zevenden January Jongstleden en van Froukje Eeuwes, zonder beroep aldaar, haar toestemming gevende bij acte opgemaakt van den heer Hugo van der Meer openbaar notaris residerende te 's Gravenhage den twaalfden mey dezes jaars.-
   en Mejuffr
   Anna Kerkhoven, oud Eenentwintig Jaren, zonder bedrijf, geboren en wonende te harlingen, meerderjarige dogter van Jacobus Pieters Kerkhoven in leven scheep kapitein aldaar, overleden te Amsterdam den veertienden mey dezes Jaars, blijkens doodextract van den Zevenden Juny daaraanvolgende en van Janke Eeuwes van der Heide, zonder beroep ter dezer Stede woonagtig, hare toestemming gevende bij acte opgemaakt voor den heer Mr. Pieter Frederik Baum, openbaar notaris residerende te Amsterdam den negende november agtienhonderd zesentwintig.-
   Dewelke ons versogt hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen alhier als mede te 's Gravenhage zijn geschied op den negenentwintigsten Juny en Zesden July dezes Jaars geene verhindering tegen het gemelde huwelijk bij ons ingekomen zijnde hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van de daartoe betrekkelijke stukken en van het zesde hoofdstuk van den Titel van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende het huwelijk de aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkeerig te man en te vrouw wilden nemen, waarop door elk desselven afzonderlijk een toestemmend antwoord is gegeven, verklaren wij in naam der Wet dat Johannes Petrus Matthijssen en Anna Kerkhoven voornoemd door het huwelijk verbonden zijn.-
   Van al hetegeen wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de heeren Eeuwe Jacobus Kerkhoven, oud zes en dertig Jaren, kantoorbediende, broeder van den bruid, Adriaan van der Vliet, oud negenenveertig Jaren, Commissionair behuwd broeder van de bruid, Johannes Eeuwes van der Heide, oud een en zestig Jaren, pakhuisknegt, oom en Bauke de Beer, oud zeven en zestig Jaren, zonder beroep, goede bekende van de contractanten, allen woonagtig te Harlingen, welke benevens de laatstgenoemde deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen met ons hebben ondertekend.-
   ondertekening: EJ Kerkhoven; A. van der Vliet; Johs E. van der Heide; B de Beer; J:P: Matthijssen; A. Kerkhoven; W.O. Hanekuijk
   Bronvermelding
   Huwelijksregister 1828, archiefnummer 30-15, Burgerlijke Stand Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 2007A, aktenummer 065
   Gemeente: Harlingen
   Periode: 1828