Bron informatie

  • Bron-ID S36 
    Tekst Algemeen Adresboek van de provincie Friesland 1928