Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o., Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling NieuwlandBron informatie