Burgerlijke Stand gemeente Harlingen, huwelijkse bijlagenBron informatie