Bron informatie

  • Bron-ID S43 
    Tekst Zilversmeden in Harlingen - Hugo P. ter Avest