Burgerlijke Stand Gemeente Leeuwarden, huwelijkse bijlagenBron informatie