Burgerlijke Stand gemeente Franeker, huwelijkenBron informatie