Deel Print

Bron: Burgerlijke Stand gemeente Menaldumadeel, overlijdens (S304) 

Suggestie / opmerking mbt : Bron: Burgerlijke Stand gemeente Menaldumadeel, overlijdens (S304)